Θερινά Σχολεία (Summer Schools) στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Θερινά Σχολεία (Summer Schools) στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού