Κλήρωση για συμμετοχή στο σεμινάριο "Using the European Language Portfolio" στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης

Κλήρωση για συμμετοχή στο σεμινάριο "Using the European Language Portfolio" στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης

πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού