Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς

πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού